Vzduchotechnika

V rámci vzduchotechniky umíme vyřešit mnoho různorodých požadavků. Od běžného větrání a odsávání v rodinných domcích, tak i specifická odsávání, technologické odtahy, větrání požárních únikových cest, odvod tepla a kouře, větrání velkých kuchyní a restaurací.

Vzduchotechnika zajišťuje především vhodné podmínky pro pobyt osob, ale také podmínky pro správnou funkci výrobních zařízení. I bez aktivního chlazení vzduchotechnika zlepšuje tepelné podmínky na pracovištích. U větrání obytných prostorů je dnes již nutností zajistit přívod čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu.

Ve výrobních objektech je často řešen odvod tepla a škodlivin z výrobních procesů, popř. zajištění vhodných technologických a pobytových podmínek. Máme také zkušenosti s čistými prostory, s jejich navrhováním, realizací a údržbou a to vč. personálních a materiálových propustí.

Pro větrání mokrých prostorů, především bazénů apod., jsme schopni provést veškeré návrhové výpočty (odpar vody, tepelné ztráty, nároky na energie) a tím optimalizovat provoz těchto zařízení, která jsou mimořádně náročná především na energie.

Naším zájmem je za rozumných investičních podmínek zákazníkovi nabídnout úsporné zařízení, které svým provozem sníží náklady na svůj provoz, především na energie. Z tohoto důvodu jsme schopni dodatečných instalací výměníků pro zpětné získávání tepla (rekuperace, regenerace), které u starších neekonomických zařízení zásadně sníží energetické nároky. Největším limitem pro tyto realizace jsou prostorové dispozice strojoven apod.