Projekce

Nabízíme vypracování projektů a návrhů řešení v oborech vytápění a vzduchotechniky ve všech stupních zpracování. Můžeme také nabídnout služby spolupracujících osob v oblastech vypracování energetických auditů, posudků, popř. určení třídy energetické náročnosti budovy.

Při zpracování projektů a návrhů řešení, čerpáme z mnohaletých praktických zkušeností nejen v oblasti projekce, ale také samotných realizací. Při návrhu vždy bereme v potaz ekonomickou náročnost možných variant. Zákazník se může aktivně účastnit zpracovávaného návrhu řešení vč. volby prvků, které zasahují do interiérů i exteriérů. Spolupracujeme s významnými dodavateli na českém trhu a můžeme tedy nabídnout různé varianty řešení.

Na provedené projekty a technické návrhy můžeme po dohodě se zákazníkem vytvořit i cenové nabídky na kompletní realizaci.

Nedoporučujeme našim zákazníkům řešit vzduchotechnické systémy bez konzultace s námi a bez zpracování alespoň základní dokumentace. Vzduchotechnika, a to i jednoduché odsávací systémy můžou uživatele nemile překvapit následnými problémy, jako je např. kondenzace vodních par, hluk či spotřeba energií, v nejhorším případě neschopností fungovat.

Dále nabízíme služby spojené s kontrolou zařízení, měření teplot, průtoků, vlhkosti, tlaků v potrubí, hluku i vibrací. U klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel používáme digitální měřící zařízení TESTO s možností připojení teplotních sond a chladivového potrubí.