Servis

Nabízíme provádění běžných servisů (kontroly zařízení, kontroly regulace, výměny filtrů, výměny řemenů, řemenic apod.), ale také řešení havarijních poruch, jako jsou vadná ložiska, poruchy elektroinstalace, čidel a servopohonů, dále zámrzy teplovodních výměníků a celkové výpadky chodu vzduchotechnických zařízení a klimatizací. Čerpáme z mnohaletých osobních zkušeností z prováděných servisů a odstraňování havarijních stavů.

Jsme servisní společnost našich dodavatelů a dále máme kontakty na technickou podporu na většinu běžně používaných výrobků na našem trhu vč. klimatizačních zařízení.

Servisní zásahy jsme schopni řešit po dohodě i mimo pracovní dobu tak, aby výpadek zařízení nezpůsoboval uživateli další problémy.

V rámci servisu umíme nabídnout filtry od původních výrobců zařízení, ale také od firem, specializujících se na výrobu filtrů všech druhů a filtračních tříd. Tato varianta může významně snížit celkové provozní náklady na údržbu zařízení.

Vážení zákazníci, vlastníte-li vzduchotechnické zařízení, nepodceňujte preventivní prohlídky a pravidelnou údržbu. Často se nám stává, že přicházíme k zařízení, které je provozováno i více let bez výměn filtrů a základní údržby. Staré filtry nejenže způsobí nefunkčnost systému, ale mohou také způsobit zdravotní rizika. Ve znečištěných filtrech může dojít k množení zdraví škodlivých bakterií, plísní apod., které poté ulétávají do větraného prostoru. Kromě výměny filtrů, je také třeba dbát na kontrolu správné funkce protimrazových ochran, které chrání zařízení proti zamrznutí v zimním období. Tuto kontrolu musí provést kvalifikovaný pracovník, který nasimuluje skutečný zámrz a vyhodnotí funkčnost navazujících ochran. Nakonec je třeba kontrolovat funkčnost servopohonů apod., jejichž závada může způsobit nefunkčnost systému, ale také zásadně zvýšit provozní náklady. Příkladem může být závada na obtokové klapce rekuperačního výměníku, nebo závada na pohonu rotačního výměníku. V těchto případech není funkční zpětné získávání tepla a automatická regulace tento výpadek tepla nahradí v zimním období zvýšením spotřeby drahé energie na následný dohřev přiváděného vzduchu.